Минусовки Еврейские Erushalaim shel zahav

Erushalaim shel zahav - минус песни

  • Текущий 0.0/10

Рейтинг: 0.0/10 (0 голосов)

Продолжительность: 03:12
Битрейт: 128 Kbit
Размер: 2.95 Мб
Скачать минусовку

нажмите чтобы скачать

2.95 Мб .mp3

Еврейские - минуса:

Текст песни

Золотой Иерусалим

1)Авир hарим цалуль каяин
Вэрэях ораним
Ниса бэруах hа-арбаим
Им коль па-амоним.
Увтардэмат илан ваэвэн
Швуя бахалома
hаир ашэр бадад ешэвэт
Увэлиба хома.

Припев:
Ерушалим шэль заhав
Вэшэль нэхошэт вэшэль ор
hало леколь ши-и-раих
Ани кинор.

2) Эйха явшу борот-hамаим
Кикар-hашук рэка
Вээх покед эт hар-hабаит
Баир hа-атика.

Увам арот ашер басэла
Мэялелот рухот
Вэ-эйн ерэд эль ям-hамэлах
Бэдэрэх Ерихо.

3) Хазарну эль борот hамаим
Лашук улакикар
Шофар корэ бэhар-hабаит
Баир hа-атика.

Увар арот ашэр басэла
Альфэй шмашот зорхот
Нашув нэрэд эль ям-hамэлах
Бадэрэх Ерихо!