Минусовки Еврейские Чири-бим Чири-бом

Чири-бим Чири-бом - минус песни

  • Текущий 6.0/10

Рейтинг: 6.0/10 (9 голосов)

Продолжительность: 03:10
Битрейт: 128 Kbit
Размер: 2.91 Мб
Скачать минусовку

нажмите чтобы скачать

2.91 Мб .mp3

Еврейские - минуса:

Текст песни

Всуп. 4 Такта

1. Ломир зинген киндэрлах
А зэймэрл цузамэн
А нигндл а фрэйлэхэн
Мит вэртэлах вус грамэн
*** Ди мамэ кохт а локшн суп
Мит кашэ ин мыт кнэйдлэх
Ким дэр – йонтэв Пирэм вэл мир
Шпилн зих ин дрэйдлэх.

Припев: Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом, бом, бом, бом
Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом, бом.
@ Чирибири, бири, бири, бири, бири, бири, бири
Бири, бири, бири, бири, бим, бом, бом
Чирибири, бири, бири, бири бири бом!
Чирибим, бом, бом, бом, бом.

Вст. 2 Такта
/
2. Амул из индзэр рэбэню
Гэгангэн интэр вэйгн
Мит а мул` hэйпт ун цуплюхэн
Ингисн а рэгн.
*** Шрайт дэр рэбэ цы дэр хмарэ:
“hэр ойф гисн васэр!”
Зэнэн алэ х’сидим трикн аройс
Нор дэр рэбэ из аройс а насэр.

Bridge 4 Tact‘s

3. Мэн зугт, аз ин дэм штэтл Хэлэм
Лэбн нор наруным.
Ойб мир зэйнын ди клигэ
hобн мир а шэйэм пуним.
*** Ди хэлмэр лахн туг ин нахт
Цэлухэс ди газлуним.
Ну зугтше вэр из нарыше
И вэр зайнэн ди хахумим.

Bridge 4 Tact‘s

1. Version

Проигр

Припев Чирибим, чирибом (и.т.д.)