Минусовки Алекс Издейм сени

Издейм сени - минус песни

  • Текущий 3.7/10

Рейтинг: 3.7/10 (3 голоса)

Продолжительность: 04:00
Битрейт: 320 Kbit
Размер: 9.18 Мб
Скачать минусовку

нажмите чтобы скачать

9.18 Мб .mp3

Алекс - минуса:

Текст песни

Издейм сени
Р. Абдыкадыров

Издейм сени арасынан элдердин
Эн бир кооз г?лзарынан жерлердин
Сен ааламга издет??г? жаралса?
Мен ааламга, мен ааламга
Дайым сени изд?? ?ч?н, изд?? ?ч?н келгемин

Тиктейм сени арасынан элдердин
Э? бир кооз бактарынан жерлердин
Сен ааламга кайгыртууга жаралсан
Мен ааламга дайым сен деп кайгырууга келгемин.

Акпы к?кп? же кызылбы жоолугун
Жоолугу?дун т?с?н к?рб?й оорумун
Кышта калган жалбырактын ???нд?й
Ажары?ан, ажары?ан бир ?з?? деп
Азууда ден, азууда ден –соолугум.

Пушту бекен, жашыл бекен жоолугун
Мынча мени алоолонтуп ойноду?
Балким ушул зор бакыттын ?з?д?р
?м?р бою, ?м?р бою издеттирип
Бир к?р?нб?й, бир к?р?нб?й койгону?